Łucja

 

Łucja – dziewczynka narodzona o wschodzie słońca. Z włoskiego Lucia oznacza światło.

Święta Łucja życie swoje poświęciła Jezusowi, aż do męczeńskiej śmierci w obronie wiary chrześcijańskiej. Jest wiele ikonowych przedstawień św. Łucji, ale ten wizerunek jest chyba najbardziej świetlisty. Blask przenika z wnętrza dziewczyny a oczy odsyłają patrzącego wysoko, przed siebie. Ona widzi Tego, który stał się dla niej Oblubieńcem. Jest piękna Jego pięknem.

lucja

IKONY ŁUCJI

Moje ikony narodziły się ze Słowa. Najpierw Bóg swoim Słowem zaczął pisać w moim sercu ikonę. Słowo po Słowie. A potem wzięłam do ręki pędzelek i zaczęłam wchodzić w tajemnicę ikon. Z ciszy serca wyłania się piękno.

Piszę ikony, choć w dzieciństwie chciałam pisać książki. Ale dziś już wiem, że ikona jest tylko szatą Słowa. Lubię moje ikony. Są pisane ręką dziecka, które wciąż się uczy malowania kolorem tajemnice Świętych.

 

Reklamy